1. Trang chủ
  2. Kế toán tiền lương
  3. Bảng quyết toán lương, thuế, bảo hiểm

Bảng quyết toán lương, thuế, bảo hiểm

Hướng dẫn kế toán lập bảng thanh toán lương, thuế, bảo hiểm có chữ ký của CBNV.

1. Vào menu Tiền lương\Bảng quyết toán lương, thuế, bảo hiểm.

2. Chọn Tháng in bảng quyết toán lương, thuế, bảo hiểm.

3. Chọn In tất cả các tháng (nếu muốn).

4. Chọn Mẫu báo cáo.

5. Nhấn Đồng ý. Kế toán mang bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp này cho CBNV ký tên.

Cập nhật 7 Tháng Mười Hai, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận