Biên lai điện tử

  1. Lập hồ sơ thông báo phát hành biên lai điện tử trên phần mềm meInvoice
  2. Lập biên lai trên phần mềm meInvoice
  3. Phát hành biên lai trên phần mềm meInvoice
  4. Kết nối với phần mềm meInvoice
  5. Lấy dữ liệu từ phần mềm meInvoice
  6. Xem biên lai
  7. Lập phiếu thu từ biên lai
Cập nhật 20/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY

Để lại bình luận