Biên lai điện tử

Hướng dẫn kế toán lấy dữ liệu từ phần mềm meInvoice.vn của MISA để hạch toán biên lai điện tử.

Lập hồ sơ thông báo phát hành biên lai điện tử

Để hạch toán được biên lai điện tử, trước tiên anh/chị cần thực hiện lập hồ sơ thông báo phát hành biên lai điện tử trên phần mềm meInvoice.vn:

1. Khởi tạo mẫu biên lai. Xem hướng dẫn tại đây.

2. Thông báo phát hành biên lai. Xem hướng dẫn tại đây.

3. Nộp hồ sơ thông báo phát hành biên lai. Xem hướng dẫn tại đây.

Lập và phát hành biên lai trên phần mềm meInvoice.vn

1. Lập biên lai. Xem hướng dẫn tại đây.

2. Phát hành biên lai. Xem hướng dẫn tại đây.

Kết nối với phần mềm meInvoice.vn

1. Chọn phân hệ Biên lai. Nhấn Kết nối dịch vụ Biên lai điện tử.

2. Nhập thông tin tài khoản để kết nối đến meInvoice (là các thông tin đăng nhập vào meInvoice.vn): Mã số thuế, Email hoặc số điện thoại, Mật khẩu.

3. Nhấn Kết nối.

4. Phần mềm hiển thị thông báo Kết nối thành công. Nhấn Đồng ý.

Lấy dữ liệu từ meInvoice.vn

1. Nhấn Lấy dữ liệu từ meInvoice.vn.

2. Chương trình đã tự động lấy dữ liệu từ meInvoice.vn theo tần suất 15 phút một lần. Nhấn Đồng ý.

3. Nhấn Kết nối.

Xem biên lai và lập phiếu thu từ 1 biên lai

1. Để xem biên lai, anh/chị chọn biên lai trên danh sách, nhấn Xem biên lai.

2. Để lập phiếu thu cho biên lai, nhấn Lập phiếu thu.

3. Chương trình tự động hạch toán TK Nợ, TK Có đồng thời hiển thị thông báo Đã lập biên lai để kế toán biết.

Anh/chị nhập thêm Mục, Tiểu mục. Nhấn Cất.

4. Trường hợp muốn sửa lại phiếu thu tiền, nhấn Sửa => chương trình sẽ hiển thị thông báo. Lưu ý anh/chị chỉ nên sửa các thông tin không liên quan đến hóa đơn như MLNS.

Nhấn để sửa phiếu thu. Sau khi sửa xong, nhấn Cất để hoàn thành.

Sau khi lập phiếu thu xong thì chương trình sẽ hiển thị trạng thái của biên lai là Đã hạch toán ngoài màn hình danh sách.

Lập phiếu thu từ nhiều biên lai

1. Nhấn Lập phiếu thu từ nhiều biên lai.

2. Chọn khoảng thời gian lấy biên lai, nhấn Lấy dữ liệu.

3. Tích chọn các biên lai cần lập phiếu thu.

4. Nhấn Đồng ý.

5. Chương trình tự động hạch toán TK Nợ, TK Có đồng thời hiển thị thông báo Đã lập biên lai để kế toán biết.

Anh/chị nhập thêm Mục, Tiểu mục. Nhấn Cất.

Cập nhật 19 Tháng Chín, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận