1. Trang chủ
  2. Biểu số 09 lên sai số liệu làm thế nào để kiểm tra?

Biểu số 09 lên sai số liệu làm thế nào để kiểm tra?

  1. Tôi muốn xem được số tiền chi lũy kế trên Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã thì làm như thế nào?
  2. Khi xem Biểu số 09 – Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã thấy cột Quyết toán Đầu tư phát triển ( cột 6) không lên số liệu thì làm như thế nào?
  3. Khi xem Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã cột dự toán không lên số liệu thì làm thế nào?
  4. Khi xem Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã thấy số quyết toán chi lên không đúng so với Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS thì làm như thế nào?
  5. Khi xem Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã thấy tổng số chi không khớp với số dự toán sử dụng trong kỳ trên Mẫu số 01a/SDKP-ĐVDT thì làm như thế nào?
  6. Khi in Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã bị treo máy không mở được báo cáo thì làm như thế nào?
Cập nhật 17/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY