1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Bổ sung Lệnh chi tiền (Mẫu số C2-01a/NS)

Bổ sung Lệnh chi tiền (Mẫu số C2-01a/NS)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Lệnh chi tiền (C2-01a/NS) (TT số 19/2020/TT-BTC).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R6, chương trình in được Lệnh chi tiền (C2-01a/NS) (TT số 19/2020/TT-BTC) trên các chứng từ sau:

Phiếu thu tiền

Phiếu rút tiền kho bạc

Chuyển khoản kho bạc

  • Ví dụ: Ngày 30/04/2020, UBND xã có phát sinh nghiệp vụ như sau:

  • Nhấn In\Lệnh chi tiền (C2-01a/NS) (TT số 19/2020/TT-BTC).

  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý, chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 12 Tháng Năm, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận