1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Bổ sung Bảng kê nộp thuế (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Bổ sung Bảng kê nộp thuế (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Bảng kê nộp thuế (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Bảng kê nộp thuế (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) trên các giao diện sau:

Phiếu chi

Phiếu nộp tiền kho bạc

Ví dụ trên Phiếu nộp tiền kho bạc:

  • Vào phân hệ Tiền gửi\Thu tiền\Phiếu nộp tiền kho bạc.

  • Nhấn In\Mẫu số 01/BKNT: Bảng kê nộp thuế (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Chương trình in mẫu như sau:

Thực hiện khai báo và in tương tự trên Phiếu chi

Cập nhật 4 Tháng Ba, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận