1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Bổ sung Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Bổ sung Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) bằng cách:

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo kho bạc\Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Chọn Kỳ báo cáo, Nguồn, Chương, Khoản.
  • Chọn Mẫu báo cáo theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP hay Mẫu tùy chỉnh.

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 29 Tháng Hai, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận