1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Bổ sung Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Bổ sung Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) để xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại với Kho bạc nhà nước hàng tháng.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP bằng cách:

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo kho bạc\Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN – Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN.

  • Chọn Kỳ báo cáo, Tài khoản (số tài khoản ngân hàng/kho bạc).
  • Tích chọn các Tài khoản cần xem số liệu báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 29 Tháng Hai, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận