1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Bổ sung Mẫu số C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Bổ sung Mẫu số C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, trên phiếu chi, phiếu nộp tiền kho bạc hoặc chi tiền gửi, kế toán có thể in được Mẫu số C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

Trên phiếu chi:

  • Vào phân hệ Tiền gửi\Chi tiền\Chi tiền gửi.
  • Khai báo thông tin trên phiếu chi tiền gửi.

  • Nhấn In\Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS) (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Khai báo tham số báo cáo:

  • Chương trình in mẫu như sau:

Thực hiện khai báo và in tương tự trên Phiếu chi (Vào phân hệ Tiền mặt\Phiếu chi\Lập phiếu chi) hoặc Phiếu nộp tiền kho bạc (Vào phân hệ Tiền gửi\Thu tiền\Phiếu nộp tiền kho bạc)

Cập nhật 25 Tháng Hai, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận