1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Bổ sung Mẫu số C2-11/NS Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên

Bổ sung Mẫu số C2-11/NS Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu số C2-11/NS: Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên theo TT 19/2020/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R6, chương trình in được mẫu số C2-11/NS: Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên theo TT 19/2020/TT-BTC trên các chứng từ sau:

Phiếu nộp tiền kho bạc

Chứng từ nghiệp vụ khác

  • Ví dụ ngày 31/03/2020, đơn vị phát sinh nghiệp vụ như Thu ngân sách tháng 3/2020 như sau.
  • Nhấn In\Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên (C2-11/NS) (TT số 19/2020/TT-BTC).

  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý, chương trình in báo cáo như sau:

Cập nhật 12 Tháng Năm, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận