1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Bổ sung Mẫu số C2-13/NS: Giấy điều chỉnh cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Bổ sung Mẫu số C2-13/NS: Giấy điều chỉnh cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số C2-13/NS: Giấy điều chỉnh cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, trên phiếu Điều chỉnh cam kết chi, kế toán có thể in được Mẫu số C2-13/NS: Giấy điều chỉnh cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Cam kết chi\Điều chỉnh cam kết chi.
  • Khai báo thông tin trên chứng từ điều chỉnh cam kết chi.

  • Nhấn In\Giấy điều chỉnh cam kết chi NSNN (C2-13/NS) (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 3 Tháng Ba, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận