1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Bổ sung Mẫu số C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Bổ sung Mẫu số C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Mẫu số C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) trên các giao diện sau:

Phiếu rút tiền kho bạc

Chi tiền gửi

Chi tiền gửi trả lương

Chuyển khoản kho bạc

Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi

Chuyển tiền nội bộ

Nhập mua bằng tiền gửi

Ví dụ trên Phiếu rút tiền kho bạc:

  • Vào phân hệ Dự toán ngân sách\Nhập quỹ tiền mặt\Phiếu rút tiền kho bạc.

  • Nhấn In\Ủy nhiệm chi (C4-02a/KB) (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Khai báo tham số báo cáo:

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

Thực hiện khai báo và in tương tự trên các giao diện kê ra ở trên.

Cập nhật 25 Tháng Hai, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận