1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Cập nhật thông tin khách hàng

Cập nhật thông tin khách hàng

Giúp kế toán cập nhật các thông tin để đảm bảo quyền lợi sở hữu và MISA kịp thời tư vấn hỗ trợ cho đơn vị trong quá trình sử dụng phần mềm.

1. Đăng nhập vào phần mềm, chương trình xuất hiện màn hình Cập nhật thông tin khách hàng.

2. Anh/chị khai báo các thông tin Thủ trưởng đơn vị, Thông tin người dùng phần mềm.

3. Tích chọn Là người đại diện mua phần mềm (nếu đúng).

4. Nhấn Cập nhật.

Sau khi cập nhật xong thông tin, kể từ lần đăng nhập sau sẽ không hiển thị lại màn hình này nữa. 

Cập nhật 14 Tháng Mười Một, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận