1. Trang chủ
  2. Tiện ích
  3. Chuyển đổi chương

Chuyển đổi chương

Giúp kế toán nhanh chóng chuyển đổi từ Chương cũ sang Chương mới trên các chứng từ thu, chi để tiết kiệm thời gian chỉnh sửa lại dữ liệu.

1. Vào menu Tệp\Chuyển đổi chương.

2. Tích chọn Giá trị hiện thời (Chương đang sử dụng), chọn Giá trị mới (Chương chuyển đổi sang).

3. Tích chọn Chuyển đổi chứng từ thu hoặc Chuyển đổi chứng từ chi.

4. Nhấn Đồng ý. Nhấn Có đre chuyển đổi từ chương cũ sang chương mới trên tất cả các chứng từ phát sinh.

5. Nhấn Đồng ý để chạy chức năng bảo trì dữ liệu.

6. Trên chứng từ sẽ được chuyển đổi thành chương mới.

Cập nhật 7 Tháng Mười Hai, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận