1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Menu Tệp
 4. Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Bamboo.NET 2019 sang MISA Bamboo.NET 2020

Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Bamboo.NET 2019 sang MISA Bamboo.NET 2020

Giúp đơn vị chuyển đổi dữ liệu đang sử dụng từ phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 lên phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 để tiếp tục sử dụng dữ liệu kế toán đó mà không phải nhập lại dữ liệu.

Lưu ý: Số liệu phát sinh từ 01/01/2020 bắt buộc phải được tạo trên MISA Bamboo 2020 

Còn dữ liệu trên Bamboo 2019 thì anh/chị thực hiện chuyển đổi dữ liệu để tiếp tục sử dụng dữ liệu đó cho năm 2020.

Anh/chị không cần không cần phải tạo dữ liệu từ dữ liệu năm cũ trên phần mềm cũ (Bamboo 2017, 2019)

I. Các bước chuyển đổi dữ liệu kế toán

– Chuyển đổi dữ liệu kế toán khi đơn vị đang ở chế độ đăng nhập nhiều người dùng

1. Chọn Tệp\Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu. Tích chọn Đăng nhập vào máy chủ(nhiều người dùng).

2. Chọn Tệp\Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Bamboo.NET 2020.

3. Nhấn Tiếp tục tại Bước Giới thiệu.

4. Tại bước 1: Chọn nguồn dữ liệu:

 • Tại phần Dữ liệu cũ: chọn Máy chủ chứa dữ liệu năm 2019, chọn Dữ liệu kế toán cần chuyển đổi.
 • Tại phần Dữ liệu mới: chương trình tự động hiển thị Máy chủ, Dữ liệu kế toán, Nơi lưu. Anh/chị có thể chọn lại nếu cần.
 • Nhấn Tiếp tục.

5. Tại bước 2: Chọn ngày hạch toán:

 • Chương trình mặc định ngày hạch toán là 01/01/2020. Nhấn Tiếp tục.
 • Tích chọn Chỉ thực hiện chuyển đổi danh mục nếu chỉ muốn chuyển đổi danh mục.
 • Tích chọn Không chuyển đổi mẫu dự toán nếu không muốn chuyển đổi mẫu dự toán từ phần mềm Bamboo 2019 lên phần mềm Bamboo 2020.

(Lưu ý: Kể từ phiên bản Bamboo 2020 R2, chương trình sẽ chuyển đổi được cả mẫu dự toán từ phần mềm Bamboo 2019 lên Bamboo 2020)

6. Tại bước 3: Chuyển đổi hệ thống tài khoản, tất cả các TK sẽ được tự động chuyển đổi tương ứng với TK theo chế độ kế toán mới. Nhấn Tiếp tục.

7. Tại bước 4: Xác nhận và chuyển đổi, nhấn Chuyển đổi.

Anh/chị có thể nhấn Xem chi tiết để xem file excel Chuyển đổi hệ thống TK từ chế độ kế toán cũ sang hệ thống TK theo chế độ kế toán mới.

8. Nhấn Kết thúc khi chương trình chuyển đổi dữ liệu thành công.

– Chuyển đổi dữ liệu kế toán khi đơn vị đang ở chế độ đăng nhập một người dùng

1. Chọn Tệp\Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu. Tích chọn Mở tệp dữ liệu (một người dùng). Nhấn Đồng ý.

2. Nhấn Hủy bỏ trên màn hình Đăng nhập.

3. Tại bước 1: Chọn nguồn dữ liệu.

 • Nhấn vào biểu tượng ba chấm để chọn Dữ liệu kế toán.
 • Tại phần Dữ liệu mới: chương trình tự động hiển thị Dữ liệu kế toán, Nơi lưu. Anh/chị có thể chọn lại nếu cần.
 • Nhấn Tiếp tục.

4. Chương trình chuyển sang bước 2. Chọn ngày hạch toán.

Thực hiện các bước tiếp theo tương tự như Chuyển đổi dữ liệu kế toán khi đơn vị đang ở chế độ đăng nhập nhiều người dùng (TỪ MỤC 5).

II. Chuyển đổi dữ liệu khi mở tài khoản ngang cấp với tài khoản quy định

Giúp đơn vị chuyển đổi dữ liệu từ MISA Bamboo.NET 2019 lên MISA Mimosa.NET 2020 trong trường hợp đơn vị mở tài khoản cùng cấp với danh mục tài khoản quy định theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC trên dữ liệu cũ.

 • Ví dụ: Trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019, đơn vị có mở thêm tài khoản ngang cấp với tài khoản trong danh mục hệ thống tài khoản như mở TK 112.1, 112.2… ngang cấp với TK 1221, 1122, 1128 để hạch toán.

 • Khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu lên MISA Mimosa.NET 2019 sẽ không thực hiện chuyển đổi được và hệ thống sẽ hiển thị thông báo:

 • Anh/chị nhấn tại đây để xem hướng dẫn chi tiết về việc tách khoản, chuyển tài khoản hạch toán trước khi chuyển đổi dữ liệu.
 • Nhấn Đồng ý, mở dữ liệu cũ của anh/chị lên để thực hiện tách khoản, chuyển khoản hạch toán trước khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu.

Hướng dẫn chi tiết tách khoản và chuyển khoản hạch toán:

1. Trên dữ liệu của MISA Bamboo.NET 2019, anh chị tạo một tiết khoản con của tài khoản 112, ví dụ như 1121x.

 • Nhấn vào dòng tài khoản 1121, nhấn Thêm.
 • Khai báo thông tin thêm mới tài khoản. Nhấn Cất.

 • Hệ thống sẽ hiển thị thông báo. Nhấn .

2. Thực hiện chuyển khoản hạch toán như sau:

 • Nhấn chuột phải vào tài khoản 1121x, chọn Chuyển tài khoản hạch toán.

 • Chọn TK cũ. Ví dụ 112.1.
 • Chọn TK mới. Ví dụ 1121x.

 • Nhấn Đồng ý.
 • Nhấn Đồng ý để chắc chắn muốn chuyển dữ liệu hạch toán.

 • Nhấn Đồng ý để bảo trì dữ liệu.

 • Nhấn Thực hiện để bảo trì dữ liệu.

 • Sau khi thực hiện chuyển tài khoản hạch toán xong, anh chị mở phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 và thực hiện chuyển đổi dữ liệu bình thường. Xem hướng dẫn chi tiết các bước chuyển đổi dữ liệu lên MISA Bamboo.NET 2020 tại đây.
Cập nhật 1 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận