1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Menu Tệp
  4. Đăng ký/Gỡ bỏ dữ liệu

Đăng ký/Gỡ bỏ dữ liệu

Lưu ý: Việc đăng ký/gỡ bỏ dữ liệu chỉ áp dụng cho chế độ nhiều người dùng.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tệp\ chọn Đăng ký/Gỡ bỏ dữ liệu.

2. Nhấn Đồng ý tại màn hình Đăng nhập.

Đăng ký dữ liệu

1. Tại tab Đăng ký dữ liệu.

2. Nhấn vào biểu tượng thư mục để chọn tệp dữ liệu cần đăng ký (file có đuôi .mbd).

3. Nhấn Thực hiện.

4. Nhấn OK để hoàn tất việc đăng ký dữ liệu.

Gỡ bỏ dữ liệu

1. Chọn tab Gỡ bỏ dữ liệu.

2. Chọn dữ liệu kế toán cần gỡ bỏ.

3. Nhấn Thực hiện.

4. Nhấn OK để hoàn tất việc Gỡ bỏ dữ liệu thành công.

Cập nhật 05/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY

Để lại bình luận