1. Trang chủ
  2. Tiện ích
  3. Đăng ký/Gỡ bỏ dữ liệu

Đăng ký/Gỡ bỏ dữ liệu

Cho phép đăng ký/gỡ bỏ dữ liệu trong trường hợp máy tính của anh/chị phải cài lại win, bị mất dữ liệu,… nhưng không có file sao lưu.

Lưu ý: Việc đăng ký/gỡ bỏ dữ liệu chỉ áp dụng cho chế độ nhiều người dùng.

Các bước thực hiện:

1. Đóng dữ liệu kế toán đang mở bằng cách vào Tệp\Đăng ký/Gỡ bỏ dữ liệu.

2. Nhấn Đồng ý tại màn hình Đăng nhập.

Đăng ký dữ liệu

1. Tại tab Đăng ký dữ liệu.

2. Nhấn vào biểu tượng thư mục để chọn tệp dữ liệu cần đăng ký (file có đuôi .mbd).

3. Nhấn Thực hiện.

4. Nhấn OK để hoàn tất việc đăng ký dữ liệu.

Gỡ bỏ dữ liệu

1. Chọn tab Gỡ bỏ dữ liệu.

2. Chọn dữ liệu kế toán cần gỡ bỏ.

3. Nhấn Thực hiện.

4. Nhấn OK để hoàn tất việc Gỡ bỏ dữ liệu thành công.

Cập nhật 3 Tháng Tư, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận