Điều chỉnh dự toán

Khi nhận được quyết định điều chỉnh tăng, hay giảm dự toán giao, thực hiện điều chỉnh dự toán

1. Định khoản

  • Trường hợp điều chỉnh tăng dự toán

Nợ TK 008: Dự toán chi thường xuyên (Ghi dương số tiền điều chỉnh).

  • Trường hợp điều chỉnh giảm dự toán

Nợ TK 008: Dự toán chi thường xuyên (Ghi âm số tiền điều chỉnh)

  • Khi nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng:

Nợ TK 1121: Tiền ngân sách tại Kho bạc: Số tiền điều chỉnh giảm dự toán (ghi số âm)

Có TK 7142: Thu ngân sách xã thuộc năm nay: Số tiền điều chỉnh giảm dự toán (ghi số âm).

2. Mô tả nghiệp vụ

  • UBND xã (đơn vị dự toán cấp III) lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự toán gửi Phòng tài chính UBND cấp Huyện xem xét phê duyệt.
  • Phòng Tài chính cấp Huyện thẩm tra đề nghị điều chỉnh dự toán sau đó trình UBND cấp Huyện phê duyệt.
  • UBND cấp Huyện phê duyệt và ra quyết định điều chỉnh dự toán, gửi thông báo cho UBND cấp Xã và kho bạc nhà nước cấp Huyện.
  • Kho bạc NN cấp Huyện nhận thông báo nhập vào hệ thống kho bạc để theo dõi.
  • Kế toán UBND xã nhận quyết định điều chỉnh dự toán, ghi nhận vào sổ sách để theo dõi.

3. Các bước thực hiện

3.1. Điều chỉnh dự toán thu theo mục lục ngân sách

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Điều chỉnh dự toán\Điều chỉnh dự toán thu theo MLNS.

2. Nhập Diễn giải, Ngày chứng từ, Số chứng từ.

3. Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Thu ngân sách nhà nước, Thu ngân sách xã.

4. Nhấn Cất.

3.2. Điều chỉnh dự toán chi theo mục lục ngân sách

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Điều chỉnh dự toán\Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS.

2. Nhập Diễn giải, Ngày chứng từ, Số chứng từ.

3. Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Mục, số tiền Huyện giao.

4. Nhấn Cất. Nhấn để chương trình tự động sinh chứng từ điều chỉnh dự toán.

5. Phần mềm đã tự động lấy toàn bộ các thông tin về số dự toán đầu năm tại cột Số được giao và số dự toán điều chỉnh tại cột Số điều chỉnh, để tính ra số liệu tại cột Số sau điều chỉnh. Nhấn Cất để hoàn thành.

3.3. Điều chỉnh dự toán thu theo nội dung kinh tế

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Điều chỉnh dự toán\Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT.

2. Nhập Diễn giải, Ngày chứng từ, Số chứng từ.

3. Nhập số Thu ngân sách nhà nước => chương trình tự tính số Thu ngân sách xã dựa vào Tỷ lệ % xã hưởng.

4. Nhấn Cất.

3.4. Điều chỉnh dự toán chi theo nội dung kinh tế

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Điều chỉnh dự toán\Điều chỉnh dự toán chi theo NDKT.

2. Nhập Diễn giải, Ngày chứng từ, Số chứng từ.

3. Nhập Tổng cộng (tổng dự toán nhận được cho từng chỉ tiêu).

4. Nhập dự toán vào 1 trong 2 cột Chi đầu tư phát triển hay Chi thường xuyên. Phần mềm sẽ tự tính cột còn lại

5. Nhấn Cất.

Cập nhật 9 Tháng Mười Hai, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận