Điều chỉnh kinh phí

Giúp kế toán có thể điều chỉnh được mục lục ngân sách của kinh phí đã rút và chi để đáp ứng trường hợp rút nhiều tiểu mục và chi nhiều tiểu mục khác nhau.

Để lập chứng từ Điều chỉnh kinh phí chi tiết theo Mục lục ngân sách thì vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, tích đúp vào TK 1121, chọn chi tiết theo Nguồn, Chương, Loại Khoản, Mục Tiểu mục (Báo cáo hiển thị đúng mục đã rút, không gộp hết vào mục 0051).

Các bước lập chứng từ Điều chỉnh kinh phí như sau:

1. Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Điều chỉnh kinh phí. Nhấn Thêm.

2. Nhập Diễn giải (nếu cần).

3. Nhập thông tin Ngày điều chỉnh: nhập Ngày điều chỉnh, Ngày hạch toán, Số điều chỉnh.

4. Nhấn Lấy dữ liệu điều chỉnh.

5. Trên màn hình Lấy dữ liệu:

  • Chọn Thời gian điều chỉnh. Nhấn Lấy dữ liệu.
  • Phần mềm lấy lên các chứng từ tại cột Đã rút, Điều chỉnh Số dư tạm ứng.
  • Nhấn Đồng ý.

6. Phần mềm lấy lên các chứng từ Điều chỉnh kinh phí vừa chọn. Nhấn Cất.

7. Nhấn In, chọn in Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (C2-10/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC).

8. Sau khi lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng với kho bạc, chọn in mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (TT 77/2017/TT-BTC).

  • Tích chọn Mẫu tự chủ (Tự động bù trừ âm dương số dư tạm ứng).

  • Nhấn Đồng ý.

9. Vào menu Báo cáo\Báo cáo kho bạc\Mẫu số 02-SDKP\ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.

  • Tích chọn Mẫu tự chủ (Tự động bù trừ âm dương số dư tạm ứng).
  • Nếu không tích chọn Mẫu tự chủ (Tự động bù trừ âm dương số dư tạm ứng) thì chương trình sẽ lấy lên cả chứng từ điều chỉnh kinh phí.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 19 Tháng Hai, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận