1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Kế toán tài sản cố định
 5. Điều chỉnh TSCĐ (Đánh giá lại TSCĐ) từ phần mềm QLTS.VN

Điều chỉnh TSCĐ (Đánh giá lại TSCĐ) từ phần mềm QLTS.VN

Để điểu chỉnh lại tài sản cố định trong trường hợp có sử dụng phần mềm Quản lý tài sản, anh/chị cần lấy chứng đánh giá lại từ phần mềm QLTS.VN về phần mềm MISA Bamboo.NET 2020:

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định.

2. Nhấn Thêm\Điều chỉnh TSCĐ từ QLTS.VN.

  • Khai báo thông tin tại màn hình Chọn tài sản điều chỉnh từ QLTS.VN.
  • Chọn khoảng thời gian: Tất cả hoặc Ngày chứng từ trong khoảng.
  • Nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn vào chứng từ đã điều chỉnh trên phần mềm QLTS.VN.
  • Nhấn Thực hiện.

4. Nhấn Kết thúc khi màn hình thông báo Kết quả thực hiện xuất hiện.

5. Mở chứng từ để kiểm tra lại:

Cập nhật 26 Tháng Mười Một, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận