Điều chuyển TSCĐ

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Mô tả nghiệp vụ
  1. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của các bộ phận phòng ban, bộ phận hành chính xin ý kiến chủ tịch xã điều chuyển tài sản từ phòng ban này sang phòng ban khác.
  2. Chủ tịch xã ra lệnh điều chuyển TSCĐ.
  3. Căn cứ vào lệnh điều chuyển, bộ phận hành chính lập biên bản giao nhận TSCĐ.
  4. Bộ phận giao thực hiện bàn giao lại tài sản cho bộ phận được chuyển tài sản đến.
  5. Sau khi TSCĐ đã được điều chuyển tới bộ phận có nhu cầu kế toán, Chủ tịch xã, người giao, người nhận cùng ký vào biên bản giao nhận TSCĐ.
  6. Căn cứ vào lệnh điều chuyển và biên bản giao nhận TSCĐ, kế toán ghi vào sổ TSCĐ.
2. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 15/02/2020 căn cứ vào nhu cầu sử dụng tài sản, chủ tịch xã ra lệnh điều chuyển 01 máy Scan từ Phòng Tài chính kế toán sang Phòng Tư pháp hộ tịch. Máy in có nguyên giá là 9.300.000 đồng.

1. Vào Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Điều chuyển phòng/ban. Nhấn Thêm.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chứng từ Điều chuyển phòng/ban.

  • Nhập Diễn giải, thông tin Chứng từ: Ngày điều chuyển, Số điều chuyển.
  • Chọn Tài sản điều chuyển.
  • Nhập thông tin Đến phòng ban.

4. Nhấn Cất.

5. Xem/in chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

6. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S11-X: Sổ tài sản cố định (mẫu theo dõi chi tiết theo phòng ban); Biên bản kiểm kê tài sản cố định.

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY

Để lại bình luận