Ghi giảm tài sản do chuyển thành CCDC

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

Ghi giảm TSCĐ: Căn cứ vào Biên bản kiểm kê tài sản kế toán ghi giảm tài sản không còn đủ điều kiện là tài sản

Nợ TK 214: Hao mòn tài sản cố định

Nợ TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Có TK 211: Tài sản cố định

Ghi Tăng CCDC: Căn cứ vào Biên bản bàn giao CCDC kế toán ghi

Nợ TK 005: Dụng cụ lâu bền đang sử dụng – Giá trị còn lại của TSCĐ.

2. Mô tả nghiệp vụ
 1. Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền về việc đánh giá lại TSCĐ, chủ tịch xã thành lập hội đồng kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ.
 2. Hội đồng thực hiện kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ.
 3. Sau khi kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ, Hội đồng lập Báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ, trong đó nêu rõ giá trị tài sản sau khi đánh giá lại gửi Thủ trưởng đơn vị phê duyệt.
 4. Chủ tịch xã phê duyệt Kết quả kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ và gửi lên Phòng Tài chính cùng cấp thẩm tra và phê duyệt.
 5. Phòng tài chính thẩm định hồ sơ kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ của đơn vị, nếu đủ điều kiện và đồng ý với kết quả của báo cáo kiểm kê và đánh giá lại thì gửi văn bản chấp thuận kết quả kiểm kê và đánh giá lại cho đơn vị.
 6. Căn cứ kết quả kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ được chấp thuận, kế toán rà soát lại danh sách TSCĐ, đối với các TSCĐ thay đổi giá trị mà không đủ điều kiện là TSCĐ, lập danh sách đề nghị chuyển sang CCDC gửi chủ tịch phê duyệt.
 7. Chủ tịch xã phê duyệt danh sách đề nghị chuyển từ TSCĐ sang CCDC.
 8. Kế toán căn cứ danh sách ghi tăng CDCD trên sổ theo dõi CCDC, và ghi giảm TSCĐ trên sổ TSCĐ, và hạch toán vào sổ sách kế toán.
3. Ví dụ

Ngày 28/09/2020 Hội đồng kiểm kê tài sản kiểm kê và quyết định Máy in của phòng địa chính không đủ điều kiện tài sản nên quyết định chuyển thành CCDC. Đến thời điểm kiểm kê các thông tin về máy in như sau: Số lượng: 01 cái, Nguyên giá: 5.000.000 đồng, Giá trị đã hao mòn: 4.000.000 đồng.

Định khoản:

 • Ghi giảm tài sản cố định

Nợ TK 214: 4.000.000 đồng

Nợ TK 466: 1.000.000 đồng

Có TK 2111: 5.000.000 đồng

 • Đồng thời ghi tăng CCDC

Nợ TK 005: 1.000.000 đồng

4. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Ghi giảm tài sản cố định

1. Vào Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Phiếu ghi giảm TSCĐ. Nhấn Thêm Phiếu ghi giảm.

2. Chọn Tài sản cần ghi giảm. Chương trình lấy lên Thông tin hao mònThông tin khác (nếu có) của tài sản đồng thời hạch toán chi tiết.

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Ghi tăng Công cụ dụng cụ

Khai báo Công cụ dụng cụ, xem hướng dẫn Tại đây

Ghi tăng CCDC

1. Vào Nghiệp vụ\Vật tư, Công cụ dụng cụ\Phiếu ghi tăng CCDC. Nhấn Thêm Phiếu ghi tăng.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu ghi tăng:

 • Chọn Phòng ban, Diễn giải, Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
 • Chọn Công cụ dụng cụ, nhập Đơn giá.
 • Nhấn Cất.

3. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

4. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S21-X: Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng; Sổ S01b-X: Sổ cái.

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY

Để lại bình luận