Ghi giảm TSCĐ từ phần mềm QLTS.VN

Để ghi giảm tài sản cố định trong trường hợp có sử dụng phần mềm Quản lý tài sản, thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Lấy chứng ghi giảm từ phần mềm QLTS.VN về phần mềm MISA Bamboo.NET 2020

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định.

2. Nhấn Thêm\Ghi giảm TSCĐ từ QLTS.VN.

3. Khai báo thông tin tại màn hình Chọn tài sản ghi giảm từ QLTS.VN.

  • Chọn khoảng thời gian: Tất cả hoặc Ngày chứng từ trong khoảng.
  • Nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn vào chứng từ đã ghi tăng trên phần mềm QLTS.VN.
  • Nhấn Thực hiện.

4. Nhấn Kết thúc khi màn hình thông báo Kết quả thực hiện xuất hiện.

5. Mở chứng từ để kiểm tra lại:

Bước 2: Lập chứng từ thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ

 1. Nếu bán TSCĐ thu tiền mặt thì vào Tiền mặt\Lập phiếu thu\Phiếu thu, hạch toán Nợ 111/Có 337.
 2. Nếu bán TSCĐ thu tiền gửi thì vào Tiền gửi\Thu tiền\Phiếu nộp tiền kho bạc, hạch toán Nợ 112/Có 337.
 3. Nếu bán TSCĐ chưa thu tiền thì vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ 311/Có 337.
Cập nhật 6 Tháng Mười Hai, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận