1. Trang chủ
  2. Tiện ích
  3. Hướng dẫn đối chiếu số liệu báo cáo

Hướng dẫn đối chiếu số liệu báo cáo

Hướng dẫn kế toán đối chiếu số liệu báo cáo và xem được cách xử lý khi có sai lệch trên báo cáo

Báo cáo kho bạc

Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc

Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước

Cập nhật 15 Tháng Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận