Hủy dự toán

Cuối năm, khi nhận được quyết định Hủy dự toán đối với các khoản dự toán chưa sử dụng hết, đơn vị tiến hành ghi nhận Hủy dự toán

1. Định khoản

Hết ngày 15 tháng 03 năm sau, dự toán ngân sách giao cho đơn vị, dự án, công trình chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết (gọi là số dư dự toán) không được chi tiếp và bị hủy bỏ, kế toán ghi nhận số dự toán bị hủy bỏ:

Nợ TK 0081/0082: Dự toán chi ngân sách xã (Ghi âm)

2. Mô tả nghiệp vụ

Hết ngày 15/03 năm sau, các trường hợp không có văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp nhận cho chuyển số dư dự toán sang ngân sách năm sau chi tiếp thì số dư dự toán bị huỷ bỏ.

3. Ví dụ

Ngày 31/01/2020, Hủy dự toán từ đầu năm, hết thời gian chỉnh lý không sử dụng đến, nguồn ngân sách xã tự chủ, chương 805, khoản 338, Mục 7150: 30.000.000 đồng.

4. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ, chọn Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Hủy dự toán.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập Thông tin chung: Ngày quyết định, Số quyết định, Diễn giải.

4. Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

5. Nhập thông tin chứng từ chi tiết:

  • Nhập TK Nợ 0081/0082.
  • Nhập Số tiền (số tiền âm), Nhóm mục chi hoặc Mục.

6. Nhấn Cất.

7. Xem/in chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Cập nhật 9 Tháng Mười Hai, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận