1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán muốn in S03-X: Sổ theo dõi tiền gửi kho bạc khi không theo dõi tài khoản 112 chi tiết theo ngân hàng, kho bạc

Kế toán muốn in S03-X: Sổ theo dõi tiền gửi kho bạc khi không theo dõi tài khoản 112 chi tiết theo ngân hàng, kho bạc

1. Mục đích

Giúp kế toán in S03-X: Sổ theo dõi tiền gửi kho bạc khi không theo dõi tài khoản 112 chi tiết theo ngân hàng, kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước từ phiên bản R4, chương trình chưa đáp ứng in S03-X: Sổ theo dõi tiền gửi nếu đơn vị không quản lý TK 112 chi tiết theo ngân hàng, kho bạc.

– Kể từ phiên bản R4, chương trình in được S03-X: Sổ theo dõi tiền gửi nếu đơn vị không quản lý TK 112 chi tiết theo ngân hàng, kho bạc.

  • Vào menu Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi\S03X: Sổ tiền gửi kho bạc.
  • Chọn Tài khoản NH, KBTổng hợp.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 10 Tháng Ba, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận