Kết chuyển cuối năm

Cuối năm hạch toán, các đơn vị phải làm bút toán kết chuyển cuối năm để chương trình tự động chuyển số dư của các tài khoản thu, chi ngân sách từ năm nay sang năm trước cho đơn vị

1. Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Kết chuyển cuối năm.

2. Khai báo các thông tin chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản:

    • Nhập Thông tin chung: Đối tượng, Địa chỉ.
    • Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
    • Hệ thống tự động hạch toán các chứng từ cần kết chuyển số dư thu, chi ngân sách.

3. Kiểm tra lại số liệu trên chứng từ kết chuyển cuối năm rồi nhấn Cất.

4. Xem/in chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Cập nhật 12 Tháng Mười Hai, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận