Kết chuyển số dư thu, chi ngân sách

Kết chuyển số thu, chi ngân sách xã đã hạch toán vào Ngân sách nhà nước phát sinh trong năm

Kết chuyển số chênh lệch giữa số thu ngân sách xã lớn hơn số chi ngân sách sang tài khoản 474 – Kết dư ngân sách xã

1. Định khoản

Thực hiện ngày 31/12 hàng năm

– Kết chuyển số thu ngân sách xã

Nợ TK 714 – Thu ngân sách xã hạch toán vào NSNN

Có 914  – Chênh lệch thu, chi ngân sách xã

– Kết chuyển số chi ngân sách xã

Nợ TK 914 – Chênh lệch thu, chi ngân sách xã

Có TK 814 – Chi ngân sách xã hạch toán vào NSNN

– Kết chuyển chênh lệch thu, chi ngân sách xã trong năm sang tài khoản kết dư ngân sách xã.

Nợ TK 914 – Chênh lệch thu, chi ngân sách xã

Có TK 474 – Kết dư ngân sách xã

2. Các bước thực hiện

2.1. Kết chuyển thu ngân sách

  • Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Kết chuyển thu, chi ngân sách xã.
  • Chương trình đã tự động hạch toán TK Nợ 714/TK Có 914, Số tiền, Mục lục ngân sách.

  • Nhấn Cất.

2.2. Kết chuyển chi ngân sách

  • Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Danh sách chứng từ nghiệp vụ khác.
  • Nhấn Thêm\Kết chuyển chi ngân sách xã.
  • Chương trình đã tự động hạch toán TK Nợ 914/TK Có 814, Số tiền, Mục lục ngân sách.

  • Nhấn Cất.
Cập nhật 12 Tháng Mười Hai, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận