1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Kế toán tổng hợp
  5. Kết chuyển thu chi ngân sách trong thời gian chỉnh lý

Kết chuyển thu chi ngân sách trong thời gian chỉnh lý

Chỉnh lý quyết toán: Theo quy định, kế toán các xã được cho phép nộp tiếp các khoản thu thuộc ngân sách năm vào NSNN, đồng thời quyết toán tiếp các khoản chi thuộc ngân sách năm nay cho đến hết 31/01 năm sau (do đến ngày 31/12 vẫn còn một số khoản thu thuộc ngân sách năm chưa nộp hết vào NSNN, đồng thời còn một số khoản chi NSNN của năm ngân sách nhưng chưa tập hợp đủ hồ sơ chứng từ để làm thủ tục thanh toán với kho bạc)

Thời gian chỉnh quyết toán: Tính từ ngày 01/01 đến 31/01 năm sau

Các công việc được thực hiện:

  • Thanh toán tạm ứng các khoản đã tạm ứng từ trong năm ngân sách
  • Làm thủ tục ghi thu ghi chi các khoản thu chi ngân sách xã
  • Nộp các khoản thu thuộc năm ngân sách nhưng chưa nộp hết vào Kho bạc
  • Điều chỉnh số liệu thu chi ngân sách nếu có phát hiện ra các sai sót
  • Nộp lại các khoản kinh phí đã tạm ứng nhưng không chi hết

Các bước thực hiện:

1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Kết chuyển thu, chi ngân sách xã.

2. Chương trình đã tự động hạch toán TK Nợ 714/TK Có 914, Số tiền, Mục lục ngân sách.

3. Nhấn Cất.

Cập nhật 12 Tháng Mười Hai, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận