Kết dư ngân sách

Kết chuyển chênh lệch thu chi ngân sách năm nay sang tài khoản thu chưa qua kho bạc năm sau

1. Mô tả nghiệp vụ

1. Sau khi hoàn tất việc chỉnh lý quyết toán ngân sách, kế toán lập báo cáo quyết toán thu Ngân sách và báo cáo quyết toán chi ngân sách gửi Phòng tài chính quận, huyện và trình HĐND xã.

2. Chủ tịch HĐND phê duyệt số tổng thu ngân sách và tổng chi ngân sách. Nếu có các khoản chi sai, người duyệt chi sai sẽ phải bồi thường.

3. Kế toán căn cứ vào tổng thu ngân sách, chi ngân sách đã được HĐND phê duyệt, xác định số kết dư ngân sách.

4. UBND xã lập văn bản đề nghị Kho bạc nhà nước huyện làm thủ tục ghi thu ngân sách năm nay số kết dư ngân sách năm trước.

5. Căn cứ vào chứng từ đã được Kho bạc nhà nước xử lý số kết dư ngân sách năm trước, kế toán ghi sổ thu ngân sách năm nay.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Kết dư ngân sách.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản .

    • Nhập Thông tin chung: Đối tượng, Địa chỉ.
    • Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
    • Hệ thống đã tự động hạch toán TK Nợ 914/TK Có 474, Số tiền, Mục lục ngân sách.

3. Nhấn Cất để lưu thông tin.

4. Xem/in chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Cập nhật 12 Tháng Mười Hai, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận