1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2
  4. Kết nối Meinvoice để hạch toán biên lai điện tử

Kết nối Meinvoice để hạch toán biên lai điện tử

1. Mục đích

Giúp kế toán kết nối được với phần mềm meInvoice của MISA để hạch toán biên lai điện tử.

2. Chi tiết thay đổi

 Kể từ phiên bản R2, sau khi lập và phát hành biên lai điện tử trên phần mềm meInvoice.vn thì trên phần mềm Bamboo 2020 kế toán có thể kết nối và lấy dữ liệu từ meInvoice để hạch toán kế toán.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 15 Tháng Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận