1. Trang chủ
  2. Kế toán tiền lương
  3. Quy trình tính lương khi kết nối với phần mềm Tính lương QLCB.VN

Quy trình tính lương khi kết nối với phần mềm Tính lương QLCB.VN

Sau khi các đơn vị tính lương cho cán bộ nhân viên trên phần mềm Tính lương QLCB.VN thì có thể kết nối với MISA Bamboo.NET 2020 phiên bản R3 trở lên để làm giấy rút lương, bảo hiểm và hạch toán chi phí một cách đơn giản và nhanh chóng.

Bước 1: Thiết lập kết nối với phần mềm QLCB.VN

Cách 1: Thiết lập kết nối tại Hệ thống\tùy chọn.

1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn, chọn Kết nối QLCB.VN.

2. Nhập thông tin đăng nhập QLCB.VN, bao gồm: Địa chỉ đăng nhập (thường có dạng: https://tentinh.qlcb.vn), Mã QHNS, Tên đăng nhập, Mật khẩu.

3. Nhấn Kết nối.

4. Nhấn Đồng ý hoặc Áp dụng.

Cách 2: Thiết lập kết nối khi tạo mới dữ liệu kế toán

1. Khi tạo dữ liệu mới, tại bước 5. Tùy chọn nghiệp vụ, tích chọn Kết nối với QLCB.VN.

2. Nhập thông tin đăng nhập QLCB.VN, bao gồm: Địa chỉ đăng nhập (thường có dạng: https://tentinh.qlcb.vn), Mã QHNS, Tên đăng nhập, Mật khẩu.

3. Nhấn Kiểm tra kết nối. Chương trình sẽ báo kết nối thành công hay không thành công.

4. Nhấn Tiếp tục để thực hiện các bước tạo dữ liệu kế toán tiếp theo.

Bước 2: Lập rút dự toán từ QLCB.VN

1. Vào phân hệ Tiền lương, nhấn Lấy bảng tính lương, BH, KPCĐ hoặc chọn 1 trong 3 hình thức: Rút dự toán tiền gửi/Rút dự toán tiền mặt/Rút dự toán chuyển khoản.

2. Chọn Kỳ lương.

3. Nếu tháng có các bảng lương chi tiết theo nguồn thì lần lượt chọn từng Bảng lương.

4. Tích chọn Trả bằng: Rút dự toán tiền gửi, Rút dự toán tiền mặt hay Rút dự toán chuyển khoản.

5. Nếu trả bằng Rút dự toán tiền gửi thì chọn TK trả lươngNộp vào TKNH; nếu trả bằng Rút dự toán chuyển khoản thì chọn TK trả lương.

Ví dụ chọn trả bằng Rút dự toán tiền gửi.

6. Nhấn Lấy dữ liệu.

7. Chương trình lấy sang phần mềm Bamboo các thông tin về Số CT, Nguồn, Diễn giải, Phòng ban, MLNS, Số tiền.

Lưu ý: Đối với bảng lương có nguồn trên QLCB.VN khác với Nguồn ngầm định trên Bamboo thì anh/chị thực hiện sửa lại nguồn trên bảng cho khớp với nguồn của bảng lương.

8. Có thể nhấn Đối chiếu dữ liệu để tải file excel về máy tính và đối chiếu với bảng lương trên QLCB.

9. Trên màn hình Lập rút dự toán từ QLCB.VN, nhấn Thực hiện. Chương trình sẽ tự động sinh các giấy rút lương, phụ cấp; giấy rút dự toán bảo hiểm; giấy rút dự toán kinh phí công đoàn.

Bước 3: Chi tiền mặt/tiền gửi trả lương (nếu chọn Rút dự toán tiền mặt/tiền gửi)

1. Nhấn vào Số chứng từ trên màn hình Kết quả.

2. Nhấn Tiện ích\Hạch toán chi phí lương.

3. Kiểm tra lại các thông tin, nếu là chứng từ Chi tiền gửi trả lương thì chọn thêm TKKB (tài khoản ngân hàng).

4. Nhấn Cất.

Bước 4: Sinh chứng từ hạch toán chi phí lương

1. Nhấn Cất. Nhấn để sinh chứng từ Hạch toán chi phí lương.

2. Chương trình tự động sinh chứng từ hạch toán chi phí lương. Nhấn Cất.

Cập nhật 14 Tháng Hai, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận