1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Kế toán tiền lương
 5. Quy trình tính lương khi kết nối với phần mềm Quản lý tiền lương MISA SalaGov

Quy trình tính lương khi kết nối với phần mềm Quản lý tiền lương MISA SalaGov

Sau khi các đơn vị tính lương cho cán bộ nhân viên trên phần mềm Quản lý tiền lương MISA SalaGov thì có thể kết nối với MISA Bamboo.NET 2020 để làm giấy rút lương, bảo hiểm và hạch toán chi phí một cách đơn giản và nhanh chóng.

Bước 1: Thiết lập kết nối với phần mềm MISA SalaGov

Cách 1: Thiết lập kết nối tại Hệ thống\tùy chọn.

Đối với khách hàng sử dụng MISA Bamboo.NET 2020 phiên bản R12 trở xuống

1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn, chọn Kết nối MISA QLCB.

2. Nhập thông tin đăng nhập, bao gồm:

 • Địa chỉ đăng nhập có dạng <<http://tentinh.qlcb.vn>>
 • Mã QHNS.
 • Tên đăng nhập.
 • Mật khẩu.

LƯU Ý: Tên đăng nhậpMật khẩu đăng nhập vào MISA SalaGov

3. Nhấn Kết nối.

4. Nhấn Đồng ý hoặc Áp dụng.

4. Nhấn Đồng ý hoặc Áp dụng.

Đối với khách hàng sử dụng MISA Bamboo.NET 2020 phiên bản R12 trở lên

1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn, chọn Kết nối MISA SalaGov

2. Nhập thông tin đăng nhập MISA SalaGov, bao gồm:

 • Chọn tên Tỉnh/TP.
 • Mã QHNS.
 • Tên đăng nhập.
 • Mật khẩu.

3. Nhấn Kết nối.

4. Nhấn Đồng ý hoặc Áp dụng.

5. Chương trình hiển thị thông báo kết nối thành công.

Cách 2: Thiết lập kết nối khi tạo mới dữ liệu kế toán

1. Khi tạo dữ liệu mới, tại bước 5. Tùy chọn nghiệp vụ, tích chọn Kết nối với MISA SalaGov.

2. Nhập thông tin đăng nhập MISA SalaGov, bao gồm: Tên Tỉnh/TP, Mã QHNS, Tên đăng nhập, Mật khẩu.

3. Nhấn Kiểm tra kết nối. Chương trình sẽ báo kết nối thành công hay không thành công.

4. Nhấn Tiếp tục để thực hiện các bước tạo dữ liệu kế toán tiếp theo.

Bước 2: Lập rút dự toán từ MISA SalaGov

1. Vào phân hệ Tiền lương, nhấn Lấy bảng tính lương, BH, KPCĐ hoặc chọn 1 trong 3 hình thức: Rút dự toán tiền gửi/Rút dự toán tiền mặt/Rút dự toán chuyển khoản.

2. Chọn Kỳ lương.

3. Nếu tháng có các bảng lương chi tiết theo nguồn thì lần lượt chọn từng Bảng lương.

4. Tích chọn Trả bằng: Rút dự toán tiền gửi, Rút dự toán tiền mặt hay Rút dự toán chuyển khoản.

5. Nếu trả bằng Rút dự toán tiền gửi thì chọn TK trả lươngNộp vào TKNH; nếu trả bằng Rút dự toán chuyển khoản thì chọn TK trả lương.

Ví dụ chọn trả bằng Rút dự toán tiền gửi.

6. Nhấn Lấy dữ liệu.

7. Chương trình lấy sang phần mềm Bamboo các thông tin về Số CT, Nguồn, Diễn giải, Phòng ban, MLNS, Số tiền.

Lưu ý: Đối với bảng lương có nguồn trên QLCB.VN khác với Nguồn ngầm định trên Bamboo thì anh/chị thực hiện sửa lại nguồn trên bảng cho khớp với nguồn của bảng lương.

8. Có thể nhấn Đối chiếu dữ liệu để tải file excel về máy tính và đối chiếu với bảng lương trên QLCB.

9. Trên màn hình Lập rút dự toán từ MISA SalaGov, nhấn Thực hiện. Chương trình sẽ tự động sinh các giấy rút lương, phụ cấp; giấy rút dự toán bảo hiểm; giấy rút dự toán kinh phí công đoàn.

Bước 3: Chi tiền mặt/tiền gửi trả lương (nếu chọn Rút dự toán tiền mặt/tiền gửi)

1. Nhấn vào Số chứng từ trên màn hình Kết quả.

2. Nhấn Tiện ích\Hạch toán chi phí lương.

3. Kiểm tra lại các thông tin, nếu là chứng từ Chi tiền gửi trả lương thì chọn thêm TKKB (tài khoản ngân hàng).

4. Nhấn Cất.

Bước 4: Sinh chứng từ hạch toán chi phí lương

1. Nhấn Cất. Nhấn để sinh chứng từ Hạch toán chi phí lương.

2. Chương trình tự động sinh chứng từ hạch toán chi phí lương. Nhấn Cất.

Cập nhật 26 Tháng Chín, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận