1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Khai báo danh mục Tài khoản

Khai báo danh mục Tài khoản

Giúp kế toán khai báo các danh mục để phục vụ cho việc sử dụng phần mềm.

Nhóm tài khoản

MISA Bamboo.NET 2020 đã thiết lập sẵn danh mục nhóm tài khoản nhằm mục đích nhóm các tài khoản chi tiết cùng tính chất theo dõi. Ví dụ TK 1121, 1128 thuộc nhóm tài khoản 112. Tuy nhiên có thể sửa lại nhóm tài khoản cho phù hợp với mục đích sử dụng.

1. Chọn Danh mục\Tài khoản\Nhóm tài khoản.

2. Chọn Nhóm tài khoản cần sửa, nhấn Sửa.

3. Nhấn Cất.

Hệ thống tài khoản

Phần mềm đã thiết lập sẵn hệ thống tài khoản theo TT 70/2019/TT-BTC. Tuy nhiên anh/chị có thể thêm mới, chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu quản lý thông tin tài chính của đơn vị.

1. Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin tài khoản.

4. Nhấn Cất.

Tài khoản kết chuyển

Phần mềm đã thiết lập sẵn danh sách các bút toán tài khoản kết chuyển. Tuy nhiên anh/chị vẫn có thể thêm mới, sửa đổi danh sách này sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

1. Vào Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển.

2. Để thêm 1 tài khoản kết chuyển, chọn Loại tài khoản kết chuyển, nhấn Thêm. Khai báo các thông tin Thêm mới tài khoản kết chuyển. Nhấn Cất.

Tài khoản ngầm định

Cho phép thiết lập tài khoản ngầm định cho các chứng từ khi thêm mới nhằm giảm thiểu thao tác nhập liệu.

1. Vào Danh mục\Tài khoản\Tài khoản ngầm định.

2. Để sửa tài khoản ngầm định nào thì nhấn Sửa.

Định khoản tự động

Để nhằm mục đích giảm thiểu các thao tác khi nhập chứng từ kế toán phát sinh và đặc biệt giúp cho người làm công tác kế toán dễ dàng thực hiện việc định khoản cho các nghiệp vụ kế toán mà không đòi hỏi phải có trình độ cao về nghiệp vụ. Thật đơn giản khi cập nhật số liệu, thay vì phải biết nghiệp vụ phát sinh phải định khoản như thế nào? Nội dung cụ thể ra sao? Thì kế toán viên chỉ việc chọn nghiệp vụ phát sinh là đã hoàn thành phần lớn công việc của kế toán. Đồng thời có thể thêm mới, sửa đổi các tài khoản tự động định khoản sao cho phù hợp với đơn vị.

1. Vào Danh mục\Tài khoản\Định khoản tự động.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin Thêm mới định khoản. Nhấn Cất.

4. Trên màn hình chứng từ, chỉ cần chọn Định khoản có sẵn và khai báo thêm 1 số thông tin chứng từ khác.

Cập nhật 14 Tháng Mười Một, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận