Khai báo danh mục

  1. Khai báo danh mục Tài khoản
  2. Khai báo danh mục Mục lục ngân sách
  3. Khai báo một số danh mục cần thiết khác
Cập nhật 19 Tháng Chín, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận