1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Khai báo số dư ban đầu

Khai báo số dư ban đầu

Với mỗi tài khoản tùy vào nội dung của tài khoản, nhu cầu quản lý chi tiết mà cách khai báo số dư ban đầu khác nhau. Chi tiết gồm các loại sau:

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Quỹ tiền

Giúp kế toán nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo từng Quỹ tiền. Ví dụ: TK 111, 1121, 1128 (trong trường hợp yêu cầu quản lý của đơn vị cần theo dõi chi tiết TK 111, 1121, 1128 theo Quỹ tiền).

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Chọn tài khoản theo dõi chi tiết theo Quỹ tiền. Ví dụ: TK 111. Nhấn Nhập.

3. Thực hiện nhập vào số Dư nợ hoặc Dư có tùy theo tính chất của tài khoản.

    • Dư nợ: Nhập vào số dư nợ đối với những TK có tính chất là Dư nợ
    • Dư có: Nhập vào số dư có đối với những TK có tính chất là Dư có

Số dư TK theo dõi chi tiết theo vật tư, CCDC

Cho phép nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo CCDC, ví dụ: TK 005, 152.

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Chọn tài khoản cần nhập số dư. Ví dụ TK 005.

3. Nhập Số lượng tồn, Giá trị tồn chi tiết từng vật tư, công cụ dụng cụ. Nhấn Cất.

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo Đối tượng, ví dụ: TK 311, 331.

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Chọn tài khoản cần nhập số dư. Ví dụ TK 311.

3. Lần lượt chọn Đối tượng có liên quan, thực hiện nhập số dư Nợ/Có tương ứng. Nhấn Cất.

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Hoạt động

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo Hoạt động tài chính, ví dụ: TK 711.

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Chọn tài khoản cần nhập số dư. Ví dụ TK 711.

3. Lần lượt nhập số dư cho từng hoạt động cụ thể. Nhấn Cất.

Số dư TK theo dõi chi tiết theo MLNS

Cho phép nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo Mục lục ngân sách, ví dụ: TK 714, 814,…

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Chọn tài khoản cần nhập số dư. Ví dụ TK 714.

3. Lần lượt chọn Nguồn, Mã dự phòng, Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục, Dự Nợ hoặc Dư Có. Nhấn Cất.

Số dư TK khác

Nhập số dư đầu năm cho các tài khoản không theo dõi chi tiết, ví dụ: TK 2411.

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Chọn tài khoản cần nhập số dư. Ví dụ TK 2411.

3. Nhập số dư tương ứng tùy theo tính chất của tài khoản.

Cập nhật 18 Tháng Mười Một, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận