1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo đối chiếu kho bạc
  5. Khi in Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT, Tôi thấy Dự toán năm trước chuyển sang bị sai thì phải làm như thế nào?

Khi in Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT, Tôi thấy Dự toán năm trước chuyển sang bị sai thì phải làm như thế nào?

Biểu hiện

Số liệu ở cột số 1 Dự toán năm trước chuyển sang không đúng số liệu.

 

Nguyên nhân

  • Do dữ liệu tách năm có số dư đầu kỳ không chính xác của TK 0081
  • Do dữ liệu làm liên năm (Nhập chứng từ năm N+1 vào chung dữ liệu năm N) chưa làm chứng từ hủy dự toán với số dự toán bị kho bạc hủy.

Giải pháp

  • Trường hợp 1: Nếu dữ liệu đã tách năm (các năm không làm cùng 1 dữ liệu)

Đơn vị xóa số dư dự toán năm trước chuyển sang bằng cách:
Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích chuột phải lần lượt vào các TK 008 (0081, 00811, 00812), chọn Xóa số dư.Thực tế, đơn vị có số dư dự toán chuyển sang thì thực hiện bằng cách:

Kích đúp chuột tại TK 0081 và nhập số dư dự toán năm trước chuyển sang vào bên Dư Nợ của TK 0081

Nhấn Cất, thực hiện in báo cáo

  • Trường hợp 2: Nếu dữ liệu liên năm (tức là đơn vị đang nhập chứng từ năm 2021 vào chung với dữ liệu năm 2020)

Đơn vị tách dữ liệu theo hướng dẫn tại đây. Sau đó thực hiện xóa số dư TK 008 và nhập số dư TK 008 (nếu có) theo trường hợp 1.

Cập nhật 01/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY