Lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Hướng dẫn kế toán lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại trong 1 khoảng thời gian

1. Mô tả nghiệp vụ

  1. Tập hợp chứng từ gốc trong 1 khoảng thời gian (theo thời gian đơn vị lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại).
  2. Kế toán sắp xếp các chứng từ gốc theo từng loại chứng từ để thuận tiện trong việc lập bảng kê chứng từ gốc cùng loại.
  3. Kế toán căn cứ vào các chứng từ gốc cùng loại đã được sắp xếp để lập bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại.
  4. Kế toán kẹp bảng tổng hợp chứng từ cùng loại ở ngoài cùng của chứng từ gốc để dễ kiểm tra lại chứng từ gốc.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Tổng hợp chứng từ cùng loại\Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

2. Nhập Thông tin chung: Số bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, Ngày lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, Diễn giải.

3. Chọn chứng từ cần lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại bằng cách nhấn Chọn.

4. Sau đó chọn loại chứng từ, ví dụ Phiếu thu.

5. Tích chọn các chứng từ cần lập lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại. Có thể nhấn Chọn tất/Bỏ tất để chọn nhanh/bỏ nhanh tất cả chứng từ cùng lúc.

6. Nhấn Đồng ý.

7. Nhấn Cất.

Cập nhật 29 Tháng Mười Một, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận