Lập chứng từ ghi sổ

Hướng dẫn kế toán lập chứng từ ghi sổ từ trong 1 khoảng thời gian.

1. Mô tả nghiệp vụ

1. Kế toán dựa vào Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại hoặc chứng từ gốc tập hợp được để lập chứng từ ghi sổ
2. Kế toán chuyển Kế toán trưởng ký duyệt chứng từ ghi sổ
3. Căn cứ Chứng từ ghi sổ, kế toán vào Sổ cái
4. Căn cứ chứng từ ghi sổ, kế toán vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ để lên Bảng cân đối phát sinh

2. Các bước thực hiện

1. Chọn phân hệ Tổng hợp\Chứng từ ghi sổ\Chứng từ ghi sổ.

2. Nhập Ngày lập chứng từ ghi sổ, Diễn giải.

3. Nhấn Chọn.

4. Chọn Khoảng thời gian tổng hợp chứng từ.

5. Tích chọn những chứng từ cùng loại cần lập chứng từ ghi sổ. Có thể nhấn Chọn tất/Bỏ tất để chọn nhanh/bỏ nhanh tất cả các chứng từ cùng 1 lúc.

6. Nhấn Đồng ý.

7. Nhấn Cất.

8. Xem/in chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Cập nhật 29 Tháng Mười Một, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận