Lập dự toán

Hướng dẫn kế toán đơn vị lập dự toán thu, chi theo MLNS và NDKT

Mô tả nghiệp vụ

 1. Phòng Tài chính – Kế hoạch ( Phòng TC-KH ) Uỷ ban nhân dân Huyện hướng dẫn và giao số kiểm tra dự toán ngân sách cho các xã.
 2. Uỷ ban nhân dân Xã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng dự toán ngân sách xã và giao số kiểm tra cho các ban ngành, đoàn thể thuộc UBND xã
 3. Các ban ngành, đoàn thể thuộc UBND xã lập dự toán của đơn vị mình; kế toán xã lập dự toán ngân sách xã
 4. Uỷ ban nhân dân Xã làm việc với các ban ngành, đoàn thể về dự toán ngân sách; kế toán tổng hợp và hoàn chỉnh dự toán ngân sách Xã.
 5. Uỷ ban nhân dân xã trình Thường trực Hội đồng nhân dân xã xem xét cho ý kiến về dự toán ngân sách xã.
 6. Căn cứ vào ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Uỷ ban nhân dân xã hoàn chỉnh lại dự toán ngân sách và gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện.
 7. Phòng TC – KH huyện trình duyệt dự toán NS Huyện với các cơ quan chức năng liên quan.
 8. Sau khi dự toán NS Huyện được duyệt Uỷ ban nhân dân huyện giao dự toán ngân sách chính thức cho các xã.

I. Lập dự toán thu theo MLNS

Lưu ý: Trước khi lập dự toán thu theo MLNS, anh/chị kiểm tra xem thiết lập Nhập dự toán thu theo MLNS chi tiết đến đâu tại Hệ thống\Tùy chọn\Dự toán ngân sách. Ví dụ: chi tiết đến Tiểu mục.

Các bước lập dự toán thu theo MLNS như sau:

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách\Lập dự toán\Dự toán thu\Dự toán thu đầu năm theo MLNS.

hoặc vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Dự toán thu đầu năm theo MLNS.

2. Nhấn Nhập dự toán. Chọn Năm để lập dự toán.

  • Nhấn Đồng ý ngay để lập dự toán mới hoàn toàn.
  • Hoặc tạo dựa vào dự toán đã có bằng cách tích chọn Lập dự toán mới dựa vào dự toán năm và chọn dự toán đã có.

4. Nhập chi tiết dự toán thu theo mục lục ngân sách.

  • Chọn Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, Tỷ lệ xã hưởng.
  • Nhập NSNN đầu năm => chương trình tự động tính NSX đầu năm dựa trên Tỷ lệ xã hưởng.

5. Nhấn Cất.

6. Nhấn Đồng ý khi xuất hiện thông báo Cất dữ liệu thành công để phần mềm tự động tính số liệu tại cột Ngân sách nhà nước, Ngân sách xã dựa vào tỷ lệ % xã hưởng đã khai báo.

7. In chứng từ liên quan bằng cách chọn In trên thanh công cụ. Ví dụ in Dự toán thu theo mục lục ngân sách.

II. Lập dự toán chi theo MLNS

Lưu ý: Trước khi lập dự toán chi theo MLNS, anh/chị kiểm tra xem thiết lập Nhập dự toán chi theo MLNS chi tiết đến đâu tại Hệ thống\Tùy chọn\Dự toán ngân sách. Ví dụ: chi tiết đến Mục.

Các bước lập dự toán chi theo MLNS như sau:

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách\Lập dự toán\Dự toán chi\Dự toán chi đầu năm theo MLNS.

hoặc vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Dự toán chi đầu năm theo MLNS.

2. Nhấn Nhập dự toán. Chọn Năm để lập dự toán.

  • Nhấn Đồng ý ngay để lập dự toán mới hoàn toàn.
  • Hoặc tạo dựa vào dự toán đã có bằng cách tích chọn Lập dự toán mới dựa vào dự toán năm và chọn dự toán đã có.

4. Nhập chi tiết dự toán chi theo mục lục ngân sách.

  • Chọn Nguồn, Chương, Khoản, Mục, CTMT, Dự án.
  • Nhập NSX đầu năm.

5. Nhấn Cất.

6. Nhấn để sinh chứng từ nhận dự toán đầu năm.

7. Nhấn => chương trình chuyển sang màn hình Nhận dự toán đầu năm.

8. Đồng thời, phần mềm tự động tính số tiền tại cột Ngân sách xã.

9. In chứng từ liên quan bằng cách chọn In trên thanh công cụ. Ví dụ in Biểu số 06: Phân bổ dự toán chi ngân sách (TT số 344/2016/TT-BTC).

III. Lập dự toán thu theo NDKT

Sau khi Lập dự toán thu đầu năm theo mục lục ngân sách, có thể lấy dữ liệu sang Dự toán thu đầu năm theo nội dung kinh tế dựa vào công thức đã thiết lập chi tiết theo từng chỉ tiêu.

1. Chọn tab 13. Dự toán thu tại phần Khai báo thông tin ban đầu

hoặc vào phân hệ Dự toán ngân sách\Lập dự toán\Dự toán thu\Dự toán thu đầu năm theo NDKT.

hoặc vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Dự toán thu đầu năm theo NDKT.

2. Nhấn Nhập dự toán.

–  Lập dự toán thu ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

  • Chọn Năm để lập dự toán.
  • Chọn mẫu dự toán: Dự toán thu ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC).
 •  
  • Nhấn Đồng ý.
  • Nhấn Tính DT từ MLNS => chương trình tự động tính dự toán thu đầu năm theo NDKT dựa vào số liệu Lập dự toán thu theo MLNS và công thức đã thiết lập tại phần Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Chỉ tiêu thu.
  • Nhấn Cất.

–  Tổng hợp dự toán thu ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC)

  • Chọn Năm để lập dự toán.
  • Chọn mẫu dự toán: Tổng hợp dự toán thu ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC).
  • Nhấn Đồng ý.
  • Nhấn Tính DT từ MLNS => chương trình tự động tính dự toán thu đầu năm theo NDKT dựa vào số liệu Lập dự toán thu theo MLNS và công thức đã thiết lập tại phần Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Chỉ tiêu thu.

  • Nhấn Cất.
  • Nhấn In để in dự toán hiện thời.

IV. Lập dự toán chi theo NDKT

Sau khi Lập dự toán chi đầu năm theo MLNS, có thể lấy dữ liệu sang Dự toán chi đầu năm theo NDKT dựa vào công thức đã thiết lập chi tiết theo từng chỉ tiêu.

1. Chọn tab 14. Dự toán chi tại phần Khai báo thông tin ban đầu

hoặc vào phân hệ Dự toán ngân sách\Lập dự toán\Dự toán chi\Dự toán chi đầu năm theo NDKT.

hoặc vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Dự toán chi đầu năm theo NDKT.

2. Nhấn Nhập dự toán.

–  Lập dự toán chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

  • Chọn Năm để lập dự toán.
  • Chọn mẫu dự toán: Dự toán thu ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC).
 •  
  • Nhấn Đồng ý.
  • Nhấn Tính DT từ MLNS => chương trình tự động tính dự toán chi đầu năm theo NDKT dựa vào số liệu Lập dự toán chi theo MLNS và công thức đã thiết lập tại phần Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Chỉ tiêu chi.
  • Nhập thêm chỉ tiêu Chi đầu tư phát triển (nếu có).
  • Nhấn Cất.

Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC)

  • Chọn Năm để lập dự toán.
  • Chọn mẫu dự toán: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC).
  • Nhấn Đồng ý.
  • Nhấn Tính DT từ MLNS => chương trình tự động tính dự toán chi đầu năm theo NDKT dựa vào số liệu Lập dự toán chi theo MLNS và công thức đã thiết lập tại phần Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Chỉ tiêu chi.
  • Nhập chỉ tiêu Chi đầu tư phát triển (nếu có).

  • Nhấn Cất.
  • Nhấn In để in dự toán hiện thời.
Cập nhật 9 Tháng Mười Hai, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận