1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Kế toán ngân sách xã
  5. Lập kế hoạch thu chi các hoạt động tài chính khác

Lập kế hoạch thu chi các hoạt động tài chính khác

Thông thường vào khoảng quý IV, kế toán sẽ lập kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác của năm sau (năm tài chính + 1) để in được Biểu số 05, Biểu số 107, Biểu số 112 theo TT 343, 344.

Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Kế hoạch thu chi các hoạt động tài chính khác.

2. Nhấn Thêm.

3. Chọn năm lập kế hoạch thu chi (chương trình mặc định năm dự toán + 1).

4. Nhấn Đồng ý.

5. Chương trình tự động lên lấy lên số liệu Ước thực hiện năm tài chính dựa vào các phát sinh đến kỳ lập. Anh/chị nhập Số trình HĐND (thu, chi) cho năm sau.

6. Nhấn Cất.

7. Nhấn In để in Biểu số 05, Biểu số 107, Biểu số 112 theo TT 343, 344 trình HĐND phê duyệt dự toán. Ví dụ Biểu số 05.

8. Sau khi HĐND phê duyệt và giao dự toán về cho đơn vị, anh/chị vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Kế hoạch thu chi các hoạt động tài chính khác.

9. Kích đúp chuột vào Kế hoạch thu chi các hoạt động tài chính năm… sau đó nhập Số trình thu, chi được HĐND giao cho năm sau.

10. Nhấn Cất.

Cập nhật 6 Tháng Mười Hai, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận