1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (Mẫu số C2-17a/NS)

Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (Mẫu số C2-17a/NS)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (C2-17a/NS) (TT số 19/2020/TT-BTC).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R6, chương trình in được Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (C2-17a/NS) (TT số 19/2020/TT-BTC) trên Bảng kê ghi thu – ghi chi ngân sách.

Xem hướng dẫn cách lập bảng kê ghi thu – ghi chi ngân sách tại đây.

  • Trên bảng kê ghi thu, ghi chi, nhấn In\Lệnh ghi thu – ghi chi ngân sách (C2-17a/NS) ( TT số 19/2020/TT-BTC).

  • Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 13 Tháng Năm, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận