1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Mẫu số C4-08/KB – Giấy nộp tiền vào tài khoản

Mẫu số C4-08/KB – Giấy nộp tiền vào tài khoản

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu số C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản theo TT 19/2020/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R6, chương trình in được mẫu số C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản theo TT 19/2020/TT-BTC trên các chứng từ sau:

Phiếu nộp tiền kho bạc

Phiếu chi

  • Ví dụ: Ngày 30/9/2020, đơn vị nộp tiền thu học phí vào tài khoản tiền gửi: 50.000.000 đ
  • Nhấn In\C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản (Thông tư 19/2020/TT-BTC).

  • Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 12 Tháng Năm, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận