Nhận dự toán

Khi có quyết định giao dự toán từ cấp trên, đơn vị thực hiện nhập liệu quyết định giao dự toán vào phần mềm

1. Định khoản

Căn cứ quyết định giao dự toán đầu năm, kế toán ghi nhận:
Dự toán chi ngân sách: Nợ TK 008
Lưu ý: Hàng tháng hoặc hàng quý, căn cứ quyết định giao dự toán bổ sung cân đối, kế toán sẽ ghi nhận số dự toán được giao:
Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng, kho bạc (1121 – Tiền ngân sách tại Kho bạc)
Có TK 714 – Thu ngân sách xã đã qua kho bạc (7142 – Thuộc năm nay)

2. Mô tả nghiệp vụ

 • Căn cứ vào dự toán được duyệt, Ủy ban nhân dân huyện giao dự toán ngân sách chính thức cho các xã.
 • Ủy ban nhân dân xã trình hoàn chỉnh lại dự toán gửi Hội đồng nhân dân xã trước phiên họp của Hội đồng nhân dân về dự toán ngân sách; Hội đồng nhân dân xã thảo luận và quyết định phương án giao dự toán cho các ban, ngành, đoàn thể trực thuộc xã.
 • Ủy ban nhân dân xã giao dự toán cho ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời gửi Phòng Tài chính – kế hoạch huyện, kho bạc nhà nước huyện, thực hiện công khai dự toán ngân sách xã.
 • Kế toán UBND xã dựa vào quyết định giao dự toán của UBND huyện, ghi nhận vào sổ sách kế toán.

3. Các bước thực hiện

Sau khi lập dự toán chi theo MLNS, chương trình tự động sinh chứng từ Nhận dự toán. Để chỉnh sửa chứng từ, anh/chị vào menu Dự toán ngân sách\Nhận dự toán\Danh sách nhận dự toán.

1. Kích đúp chuột vào chứng từ nhận dự toán.

2. Nhấn Bỏ ghi\Sửa.

3. Chương trình mặc định tích chọn Không phân bổ. Nếu phân bổ dự toán theo Quý hoặc Tháng thì thực hiện như sau:

  • Tích chọn Theo quý hoặc Theo tháng.
  • Nhập số dự toán chi tiết theo từng kỳ.
  • Trường hợp phân bổ đều số dự toán theo từng kỳ thì chọn Tự động phân bổ.
  • Nhấn để chắc chắn muốn phân bổ tự động.

4. Chương trình tự động tính toán và phân bổ đều theo thời gian đã chọn (quý/tháng). Nhấn Cất.

5. Sau khi ghi nhận chứng từ nhận dự toán, thực hiện Ghi tăng tiền gửi kho bạc.

Xem hướng dẫn chi tiết tại nghiệp vụ Nhận tiền bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp trên.

Lưu ý: 

Khi nhận được quyết định giao dự toán bổ sung có mục tiêu, kế toán ghi nhận số dự toán được giao tại menu Kế toán ngân sách\Nhận dự toán. Tích chọn Bổ sung.
Hạch toán Nợ TK 008 (tùy thuộc vào từng nghiệp vụ).

Cập nhật 16 Tháng Mười Hai, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận