1. Trang chủ
  2. Tiện ích
  3. Phục hồi dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Lưu ý: Để phục hồi được dữ liệu, anh/chị cần sao lưu dữ liệu kế toán trước, xem hướng dẫn chi tiết tại đây. Đồng thời, chức năng Phục hồi dữ liệu chỉ áp dụng cho chế độ đăng nhập nhiều người dùng.

Các bước thực hiện:

1. Anh/Chị kiểm tra trên máy tính có file dữ liệu có định dạng đuôi file .bak.

2. Đóng dữ liệu kế toán đang mở bằng cách vào Tệp\Đóng dữ liệu kế toán.

3. Vào Tệp\Phục hồi dữ liệu. Nhấn Tiếp tục.

4. Chọn máy chủ cần phục hồi. Nhấn Tiếp tục.

5. Nhấn vào biểu tượng thư mục để chọn tệp sao lưu.

6. Nhấn Tiếp tục.

7. Nhập lại Tên DLKT (nếu muốn).

8. Nhấn Thực hiện. Nhấn OK để hoàn tất việc phục hồi dữ liệu.

9. Đăng nhập và làm việc với dữ liệu vừa phục hồi:

Cập nhật 3 Tháng Tư, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận