Quản trị dữ liệu

Cho phép đăng ký/gỡ bỏ dữ liệu hoặc khắc phục lỗi nếu DLKT bị lỗi.

Lưu ý: Việc quản trị dữ liệu chỉ áp dụng cho chế độ nhiều người dùng.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tệp\ Quản trị dữ liệu.

2. Hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập, nhấn Đồng ý.

Đăng ký dữ liệu

1. Nhấn Đăng ký.

2. Nhấn vào biểu tượng thư mục để chọn tệp dữ liệu cần đăng ký (file có đuôi .mbd).

3. Nhấn Đồng ý.

Gỡ bỏ dữ liệu

1. Chọn dữ liệu kế toán cần gỡ bỏ, nhấn Gỡ bỏ.

2. Nhấn Đồng ý.

3. Nhấn Yes để hoàn tất việc gỡ bỏ dữ liệu.

Khắc phục lỗi

1. Chọn dữ liệu kế toán bị lỗi, nhấn Khắc phục lỗi.

2. Nhấn Đồng ý.

3. Nhấn OK để hoàn tất việc khắc phục dữ liệu.

Cập nhật 05/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY

Để lại bình luận