1. Trang chủ
  2. Tiện ích
  3. Quản trị dữ liệu

Quản trị dữ liệu

Cho phép đăng ký/gỡ bỏ dữ liệu trong trường hợp máy tính của anh/chị phải cài lại win, bị mất dữ liệu,… nhưng không có file sao lưu hoặc khắc phục lỗi nếu DLKT bị lỗi.

Lưu ý: Việc quản trị dữ liệu chỉ áp dụng cho chế độ nhiều người dùng.

Các bước thực hiện:

1. Anh/chị kiểm tra trên máy tính nếu có file định dạng <Tên dữ liệu kế toán>.mbdLog.sld.

2. Đóng dữ liệu kế toán đang mở, Vào Tệp\Quản trị dữ liệu.

3. Hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập, nhấn Đồng ý.

Đăng ký dữ liệu

1. Nhấn Đăng ký.

2. Nhấn vào biểu tượng thư mục để chọn tệp dữ liệu cần đăng ký (file có đuôi .mbd).

3. Nhấn Đồng ý.

Gỡ bỏ dữ liệu

1. Chọn dữ liệu kế toán cần gỡ bỏ, nhấn Gỡ bỏ.

2. Nhấn Đồng ý.

3. Nhấn Yes để hoàn tất việc gỡ bỏ dữ liệu.

Khắc phục lỗi

1. Chọn dữ liệu kế toán bị lỗi, nhấn Khắc phục lỗi.

2. Nhấn Đồng ý.

3. Nhấn OK để hoàn tất việc khắc phục dữ liệu.

Cập nhật 9 Tháng Chín, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận