1. Trang chủ
  2. Tiện ích
  3. Sao lưu dữ liệu

Sao lưu dữ liệu

Nội dung

Cho phép sao lưu dữ liệu kế toán đề phòng trường hợp mất dữ liệu do các nguyên nhân khách quan như virus, máy tính cài lại win,…

Các bước thực hiện:

Cách 1

Đóng dữ liệu kế toán đang mở và thực hiện như sau:

1. Vào Tệp\Sao lưu dữ liệu.

2. Nhấn Tiếp tục.

3. Chọn Dữ liệu kế toán cần sao lưu, nhấn Tiếp tục.

4. Nhập lại tên Tệp sao lưu (nếu muốn).

5. Chọn lại Đường dẫn sao lưu (nếu muốn).

6. Nhấn Thực hiện. Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn OK để kết thúc việc sao lưu.

Cách 2

1. Đăng nhập vào dữ liệu cần sao lưu.

2. Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn khác, phần mềm tích chọn Tự động sao lưu khi kết thúc chương trình, sau đó chọn lại đường dẫn chứa thư mục sao lưu (nếu cần).

3. Nhấn Đồng ý.

4. Sau khi xong phiên làm việc, anh/chị thực hiện tắt phần mềm, chương trình sẽ hiển thị thông báo:

5. Anh/Chị chọn để chương trình thực hiện sao lưu dữ liệu, đồng thời đóng chương trình.

Cập nhật 3 Tháng Tư, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận