1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Sửa công thức Biểu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương năm

Sửa công thức Biểu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương năm

Nội dung

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Biểu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương theo đúng hệ thống tài khoản theo TT 70/2019/TT-BTC.

Để in Biểu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương thì anh/chị vào menu Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Mẫu biểu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương (TT số 342/2016/TT-BTC).

Cập nhật 19 Tháng Hai, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận