1. Trang chủ
 2. Bắt đầu sử dụng
 3. Tạo dữ liệu kế toán

Tạo dữ liệu kế toán

Giúp kế toán biết cách tạo dữ liệu kế toán mới, tạo dữ liệu từ dữ liệu năm trước hoặc tạo dữ liệu mẫu để tham khảo, học tập.

Tạo dữ liệu kế toán từ đầu

 1. Sau khi cài cặt thành công phần mềm MISA Bamboo.NET 2019, phần mềm sẽ hiển thị màn hình Hướng dẫn khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm và các kênh tư vấn hỗ trợ. Nhấn Đóng để bắt đầu thực hiện Tạo mới dữ liệu kế toán.

2. Nhấn Tiếp tục để bắt đầu tạo dữ liệu kế toán.

3. Bước 1. Cách tạo Dữ liệu kế toán

  • Phần mềm mặc định tích chọn Tạo mới từ đầu.

  • Nhấn Tiếp tục.

4. Bước 2. Thông tin thông tin dữ liệu

  • Đặt tên cho dữ liệu kế toán mới tại thông tin Tên dữ liệu.
  • Hệ thống đã ngầm định Nơi lưu dữ liệu tại ổ D:\MISA Bamboo.NET 2020 Data. Anh/chị có thể nhấn vào biểu tượng ba chấm để chọn lại nơi lưu khác (nếu muốn). 
  • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.
  • Trường hợp chưa có sẵn đường dẫn lưu dữ liệu trong máy tính, nhấn trên thông báo để chương trình tự tạo thư mục.

5. Bước 3. Khai báo thông tin đơn vị

  • Khai báo các thông tin về đơn vị sử dụng phần mềm. Những thông tin đánh dấu (*) bắt buộc phải nhập.
  • Nhấn Tiếp tục.

6. Bước 4. Tùy chọn nghiệp vụ

  • Trường hợp đơn vị có sử dụng phần mềm để quản lý các nghiệp vụ: Theo dõi kế toán xây dựng cơ bản, Theo dõi tài sản hạ tầng đường bộ hay Kết nối với QLTS.VN thì anh/chị tích chọn vào nghiệp vụ tương ứng.
  • Nếu tích chọn Kết nối với QLTS.VN thì nhập các thông tin đăng nhập vào QLTS.VN.
  • Nhấn Tiếp tục.

7. Bước 5. Chọn ngày bắt đầu hạch toán

  • Chọn ngày bắt đầu hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm.
  • Nhấn Tiếp tục.

8. Bước 6. Xác nhận các lựa chọn

  • Kiểm tra lại các thông tin đã thiết lập.
  • Trường hợp muốn sửa đổi thông tin tại các bước trước, nhấn Trở lại.
  • Xác nhận xong các lựa chọn đã phù hợp, nhấn Tiếp tục.
  • Nhấn Thực hiện để phần mềm tạo dữ liệu kế toán mới theo các thông tin đã thiết lập.

9. Nhấn Đồng ý để bắt đầu làm việc với dữ liệu kế toán vừa tạo.

10. Lưu ý:

  • Anh/chị còn có thể tạo mới dữ liệu kế toán bằng cách vào Tệp\Tạo dữ liệu mới.

  • Trường hợp đơn vị muốn thiết lập lại chế độ kế toán có 1 người dùng hoặc nhiều người dùng thì cần lựa chọn như sau:
   • Vào Tệp\Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu
   • Chọn chế độ đăng nhập tương ứng. Nhấn Đồng ý.

   • Nhấn Đồng ý để chương trình khởi động lại cho thiết lập chế độ đăng nhập nhiều người dùng.

Tạo dữ liệu mẫu

Chức năng tạo dữ liệu mẫu đã có sẵn các danh mục, số liệu để phục vụ mục đích học tập, tham khảo.

1. Vào Tệp\Tạo dữ liệu kế toán mới.

2. Chọn máy chủ cần tạo dữ liệu kế toán: Chương trình sẽ mặc định máy chủ là .\MISABAMBOO2020, có thể chọn lại tên máy chủ theo định dạng: TênMáyTính\MISABAMBOO2020, ví dụ: TTSEN\MISABAMBOO2020

3. Nhấn Đồng ý.

4. Trên màn hình Chào mừng bạn đến với chức năng tạo dữ liệu kế toán, nhấn Tiếp tục.

5. Bước 1. Chọn cách tạo Dữ liệu kế toán

  • Tích chọn Tạo dữ liệu mẫu.
  • Nhấn Tiếp tục.

6. Bước 2. Khai báo thông tin dữ liệu

  • Phần mềm mặc định Tên dữ liệu là MISABambooSample_2020, anh/chị có thể sửa lại nếu cần.
  • Chọn nơi lưu dữ liệu kế toán mới bằng cách nhấn nút ba chấm tại phần thông tin Nơi lưu dữ liệu. Đường dẫn đến thư mục nơi lưu dữ liệu không được là tiếng Việt có dấu.
  • Nhấn Tiếp tục.

7. Do đây là nghiệp vụ Tạo dữ liệu mẫu nên phần mềm sẽ bỏ qua bước 3, 4, 5. Nhấn Thực hiện.

8. Sau khi tạo mới dữ liệu mẫu, phần mềm hiển thị màn hình đăng nhập, mặc định Dữ liệu kế toán là dữ liệu mới tạo. Anh/chị nhấn Đồng ý để bắt đầu làm việc luôn với dữ liệu kế toán hoặc nhấn Huỷ bỏ để đóng chương trình.

Tạo dữ liệu kế toán từ năm trước

Chức năng tạo mới dữ liệu từ năm trước giúp cho kế toán lấy được số dư các tài khoản và danh mục từ năm trước chuyển sang nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Trước khi tạo dữ liệu kế toán từ năm trước, anh/chị cần phải làm bút toán kết chuyển cuối năm. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

1. Đăng nhập vào phần mềm MISA Bamboo.NET 2020, nhấn Hủy bỏ trên cửa sổ Đăng nhập.

2. Vào Tệp\Tạo dữ liệu mới.

3. Chọn máy chủ cần tạo dữ liệu kế toán: Chương trình sẽ mặc định máy chủ là .\MISABAMBOO2020, có thể chọn lại tên máy chủ theo định dạng: TênMáyTính\MISABAMBOO2020, ví dụ: TTSEN\MISABAMBOO2020

4. Nhấn Đồng ý.

5. Bước 1. Chọn cách tạo Dữ liệu kế toán

  • Trên màn hình Chào mừng bạn đến với chức năng tạo dữ liệu kế toán, nhấn Tiếp tục.

   • Tích chọn Tạo mới từ dữ liệu năm trước. Dữ liệu được tạo sẽ bao gồm danh mục và số dư năm trước chuyển sang. 
   • Nhấn vào biểu tượng tam giác tại phần Cơ sở dữ liệu để chọn dữ liệu kế toán năm trước.

 

   • Nhấn Tiếp tục.

6. Bước 2. Khai báo thông tin dữ liệu

  • Đặt tên cho dữ liệu kế toán mới tại thông tin Tên dữ liệu kế toán
  • Chọn nơi lưu dữ liệu kế toán mới bằng cách nhấn nút ba chấm tại phần thông tin Nơi lưu dữ liệu. Đường dẫn đến thư mục nơi lưu dữ liệu không được là tiếng Việt có dấu.

  • Nhấn Tiếp tục.

7. Phần mềm bỏ qua bước 3, 4 và chuyển sang Bước 5. Chọn ngày bắt đầu hạch toán

(Do đây là nghiệp vụ Tạo mới dữ liệu từ năm trước nên phần mềm sẽ ngầm định lấy các thông tin đơn vị, tuỳ chọn nghiệp vụ và chọn MLNS thường dùng từ dữ liệu năm trước và đơn vị không cần phải khai báo nữa).

  • Nhập ngày bắt đầu hạch toán, ví dụ: 01/01/2021.

  • Nhấn Tiếp tục.

8. Bước 6. Xác nhận các lựa chọn

  • Kiểm tra lại thông tin về dữ liệu của đơn vị.
  • Nhấn Tiếp tục.
  • Nhấn Thực hiện để phần mềm tạo dữ liệu kế toán mới theo các thông tin đã thiết lập.

9. Sau khi tạo mới dữ liệu từ năm trước, chương trình mặc định Dữ liệu kế toán là dữ liệu mới tạo. Anh/chị nhấn Đồng ý để bắt đầu làm việc luôn với dữ liệu kế toán hoặc nhấn Huỷ bỏ để đóng chương trình.

Cập nhật 2 Tháng Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận