1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Kế toán tiền lương
  5. Thanh toán bảo hiểm (không lập bảng lương trên phần mềm)

Thanh toán bảo hiểm (không lập bảng lương trên phần mềm)

Hướng dẫn kế toán thanh toán bảo hiểm cho cán bộ, công chức tại xã bằng tiền mặt, tài khoản ngân hàng hay chuyển khoản kho bạc.

Với trường hợp kế toán không sử dụng phân hệ Lương của phần mềm, mà thực hiện tính bảo hiểm bên ngoài, ví dụ như tính bảo hiểm trên file excel, nhưng muốn ghi nhận việc trả bảo hiểm, hạch toán chi phí bảo hiểm trên phần mềm thì thực hiện như sau:

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Chuyển khoản kho bạc\Chuyển khoản kho bạc.

2. Khai báo thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc.

    • Khai báo thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, TKKB, Diễn giải.
    • Khai báo thông tin chi tiết của chứng từ: Diễn giải, TK Nợ 332x, TK Có 1121, Số tiền, Mục lục ngân sách…
    • Nhấn Cất.

3. Nhấn Tiện ích\Sinh chứng từ hạch toán bảo hiểm.

4. Phần mềm sẽ tự động sinh chứng từ Hạch toán chi phí bảo hiểm. Chọn TKKB. Nhấn Cất.

Cập nhật 29 Tháng Mười Một, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận