1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Kế toán tiền lương
 5. Thanh toán thuế, bảo hiểm (có lập bảng lương trên phần mềm)

Thanh toán thuế, bảo hiểm (có lập bảng lương trên phần mềm)

Hướng dẫn kế toán hạch toán thanh toán thuế, bảo hiểm cho cán bộ nhân viên tại đơn vị.

1. Định khoản

1.1. Thanh toán bảo hiểm:

– Khi xã lập Giấy rút dự toán ngân sách để chuyển tiền đóng BHXH, mua thẻ BHYT, nộp kinh phí công đoàn, BHTN căn cứ vào giấy báo Nợ (1 liên của Giấy rút dự toán từ KB chuyển về), kế toán ghi:

Nợ TK 3321: Bảo hiểm xã hội

Nợ TK 3322: Bảo hiểm y tế

Nợ TK 3323: Kinh phí công đoàn

Nợ TK 3324: Bảo hiểm thất nghiệp

Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1121: Tiền gửi NSX tại Kho bạc)

Đồng thời ghi Có TK 008 – Dự toán chi ngân sách

– Khi xã lập Lệnh chi để chuyển tiền đóng BHXH, mua thẻ BHYT, nộp kinh phí công đoàn, BHTN căn cứ vào giấy báo Nợ (1 liên của Lệnh chi tiền từ KB chuyển về), kế toán ghi:

Nợ TK 3321: Bảo hiểm xã hội

Nợ TK 3322: Bảo hiểm y tế

Nợ TK 3323: Kinh phí công đoàn

Nợ TK 3324: Bảo hiểm thất nghiệp

Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1121: Tiền gửi NSX tại Kho bạc)

1.2. Thanh toán thuế TNCN:

Nợ TK 333 – Các khoản phải nôp nhà nước (Chi tiết thuế TNCN)

Có TK 111, 112..

2. Mô tả nghiệp vụ

2.1. Thanh toán bảo hiểm:

 1. Căn cứ vào bảng kê trích nộp các khoản theo lương kế toán tiến hành nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan bảo hiểm.
 2. Tiền KPCĐ kế toán tiến hành nộp cho cơ quan công đoàn cấp trên (công đoàn cấp quận, huyện) để phục vụ hoạt động công đoàn.
 3. Căn cứ vào chứng từ nộp tiền bảo hiểm ( Lệnh chi, Giấy rút dự toán ngân sách) kế toán xã tiến hành ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

2.2. Thanh toán thuế TNCN:

 1. Căn cứ vào bảng tính lương, bảng kê chi phí lao động thuê ngoài hàng tháng được ký duyệt, kế toán hạch toán số thuế TNCN phát sinh.
 2. Kế toán lập phiếu chi/ủy nhiệm chi/lệnh chi tiền nộp phần thuế TNCN phát sinh vào ngân sách nhà nước thay cho người có thu nhập cao.

3. Các bước thực hiện

Thanh toán bảo hiểm:

1. Vào phân hệ Lương, chọn Thanh toán thuế, bảo hiểm.

2. Chọn thời gian thanh toán.

3. Chọn hình thức thanh toán là Thanh toán bảo hiểm.

4. Tích chọn vào ô Lấy số liệu chi tiết theo tiểu mục đối với các khoản khấu trừ vào lương của cán bộ (nếu muốn).


5. Nhấn Thanh toán.

6. Khai báo thông tin Sinh chứng từ thanh toán bảo hiểm.

  • Nhập thông tin Đơn vị nhận: Tên, Diễn giải.
  • Chọn Phương thức thanh toán: Tiền mặt hay Chuyển khoản. Tài khoản thanh toán (1111/1121) sẽ được hệ thống tự động hạch toán theo phương thức thanh toán.
  • Nhấn Đồng ý.

7. Chương trình tự động sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc.

  • Nhập Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.
  • Chọn TKKB trả bảo hiểm.
  • Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc mà hệ thống đã tự động hạch toán: Tài khoản Nợ, Tài khoản Có, Số tiền, Mục lục ngân sách.
  • Nhấn Cất.

8. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

9. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: Sổ tiền gửi kho bạc; Sổ theo dõi dự toán; Sổ Nhật ký sổ Cái; Sổ Cái TK 112, 332 (Khi sử dụng kế toán trên máy vi tính).

ANH/CHỊ LÀM TƯƠNG TỰ CHO THANH TOÁN THUẾ TNCN.

Cập nhật 29 Tháng Mười Một, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận