1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Thiết lập báo cáo theo chỉ tiêu thu, chi

Thiết lập báo cáo theo chỉ tiêu thu, chi

Giúp kế toán thiết lập các chỉ tiêu hiển thị thu, chi để hiển thị lên báo cáo theo TT 343, 344 theo mong muốn của đơn vị.

I. Thiết lập báo cáo theo chỉ tiêu thu

1. Chọn menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Báo cáo theo chỉ tiêu thu.

2. Chương trình hiển thị 4 báo cáo theo chỉ tiêu thu, lần lượt kích đúp chuột vào các báo cáo hoặc nhấn Thiết lập chỉ tiêu để thiết lập các chỉ tiêu hiển thị trên báo cáo.

3. Tích chọn các chỉ tiêu Hiển thị lên báo cáo hay không, tùy chọn in Đậm, in Nghiêng hay in Hoa.

4. Thay đổi thứ tự các chỉ tiêu bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.

5. Nhấn Cất để lưu bảng thiết lập.

II. Thiết lập báo cáo theo chỉ tiêu chi

1. Chọn menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Báo cáo theo chỉ tiêu chi.

2. Chương trình hiển thị 4 báo cáo theo chỉ tiêu chi, lần lượt kích đúp chuột vào các báo cáo hoặc nhấn Thiết lập chỉ tiêu để thiết lập các chỉ tiêu hiển thị trên báo cáo.

3. Tích chọn các chỉ tiêu Hiển thị lên báo cáo hay không, tùy chọn in Đậm, in Nghiêng hay in Hoa.

4. Thay đổi thứ tự các chỉ tiêu bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.

5. Nhấn Cất để lưu bảng thiết lập.

III. Thiết lập  báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT

1. Chọn menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Báo cáo cân đối theo NDKT.

2. Chương trình hiển thị 6 báo cáo theo cân đối theo chỉ tiêu, lần lượt kích đúp chuột vào các báo cáo hoặc nhấn Thiết lập chỉ tiêu để thiết lập các chỉ tiêu hiển thị trên báo cáo.

3. Tích chọn các chỉ tiêu Hiển thị lên báo cáo hay không, tùy chọn in Đậm, in Nghiêng hay in Hoa.

4. Tích chọn các chỉ tiêu sẽ lấy số liệu lên báo cáo. Nhấn Cất.

Cập nhật 2 Tháng Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận