1. Trang chủ
 2. Bắt đầu sử dụng
 3. Thiết lập chỉ tiêu thu, chi

Thiết lập chỉ tiêu thu, chi

Phần mềm đã thiết lập sẵn hệ thống chỉ tiêu thu, chi theo Thông tư số 343, 344/2016/TT-BTC. Người dùng có thể sử dụng được ngay các mẫu này hoặc tự thêm mới chỉ tiêu theo nhu cầu sử dụng tại đơn vị.

Trường hợp tự thiết lập chỉ tiêu thu, chi thì thực hiện như sau:

1. Chỉ tiêu thu

1. Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Chỉ tiêu thu.

2. Chương trình mặc định danh sách Chỉ tiêu thu theo quy định. Anh/chị có thể Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn hoặc Thêm mới chỉ tiêu.

– Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn:

  • Nhấn Thêm\Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn.
  • Tích chọn các chỉ tiêu theo NDKT thiết lập sẵn trong danh sách. Nhấn Đồng ý.

  • Anh/chị kiểm tra lại công thức được thiết lập sẵn cho các chỉ tiêu trên bằng cách chọn chỉ tiêu và nhấn Lập công thức.

Có thể tự thiết lập công thức bằng cách nhấn Thêm dòng mới hoặc Xóa dòng.

– Thêm mới chỉ tiêu:

  • Nhấn Thêm\Thêm mới chỉ tiêu.
  • Khai báo các thông tin: Mã số, Tỷ lệ xã được hưởng, Nội dung, Thuộc chỉ tiêu (nếu có).
  • Nhấn vào biểu tượng ba chấm tại ô Tài khoản để thiết lập công thức.
  • Chọn Công thức, Tài khoản, Tài khoản đối ứng tương ứng trong danh sách. Nhấn Cất.
  • Nhấn Lập công thức để lập công thức cho chỉ tiêu này.
  • Nhấn vào các ô vuông tại các thông tin Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục… và chọn giá trị tương ứng. Nhấn Cất.

Ví dụ thiết lập công thức cho chỉ tiêu 380.1Mục: 4500.

3. Tại màn hình Chỉ tiêu thu, nhấn In để In mẫu dự toán hoặc In danh sách công thức.

2. Chỉ tiêu chi

1. Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Chỉ tiêu chi.

2. Chương trình mặc định danh sách Chỉ tiêu thu theo quy định. Anh/chị có thể Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn hoặc Thêm mới chỉ tiêu.

Thực hiện tương tự như Chỉ tiêu thu.

Sau khi thiết lập xong chỉ tiêu thu, chỉ tiêu chi anh/chị có thể xuất khẩu/nhập khẩu chỉ tiêu thu/chi bằng cách vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Nhập khẩu chỉ tiêu và báo cáo hoặc Xuất khẩu chỉ tiêu và báo cáo.

Cập nhật 2 Tháng Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận